E-Vývěska

INFORMACE PRO RODIČE

 • 13. 04. 2021

Vážení rodiče,

pokud pracujete na pracovních pozicích uvedených v Mimořádném opatření MZ ČR ze dne 6.4.2021 (IZS) a uvažujete, že  své dítě umístíte do mateřské školy, oznamte vaše rozhodnutí nejpozději do čtvrtka 15.4.2021.

Důvodem je zajištění bezproblémového provozu MŠ od 19.4. – dostatečný počet tříd a zaměstnanců.

Děkuji. Machatá

Testování dětí

 • 09. 04. 2021

Vážení rodiče,

v sekci “Ke stažení pro rodiče” jsme umístili Manuál k testování vydaný Ministerstvem školství.

 

Otevření mateřské školy 12.4.2021

 • 08. 04. 2021

Vážení rodiče,

v sekci “Ke stažení pro rodiče” se nachází informace týkající se otevření mateřské školy od 12. dubna 2021. 

Doporučujeme přečíst, aby nedošlo k nedorozumnění.

Děkujeme za pochopení, Vaše MŠ Pohádka, Sezemice.

informace k plánovanému otevření

 • 01. 04. 2021

Vážení rodiče,

posíláme prvotní informace k plánovanému návratu dětí do mateřské školy = 1.fáze otevírání škola a režimových opatření (sekce Dokumenty školy – pro rodiče)

Pokud dojde 12.4. k otevření mateřské školy, nastavilo MŠMT pro mateřské školy tato návratová opatření:

 1. MŠ se otevírá pouze pro děti, které v tomto školním roce plní povinné předškolní vzdělávání (5-7 leté)
 2. Vzdělávání bude probíhat prezenční formou  (děti docházejí každý den do MŠ)
 3. Děti budou rozděleny do neměnících se skupin max. do 15 dětí
 4. Děti budou moci pobývat v MŠ bez ochrany úst a nosu (roušky)
 5. Děti i zaměstnanci budou povinně testování 

MŠMT dodatečně zašle školám Metodické doporučení k otevření škol, kde by měl být uveden podrobný popis k jednotlivým režimovým opatřením. 

Jakmile budeme znát více informací, vše vám odešleme na vaše emaily.

Děkujeme za pochopení.

Přejeme vám krásné a klidné velikonoční svátky.

A už teď se na vás a na vaše děti moc těšíme.

 

 

 

Záloha duben

 • 31. 03. 2021

Informace o platbě. Z důvodu uzavření mateřské školy nebude provedeno inkaso 5.4.2021. Zaplacená záloha z března bude převedena na měsíc duben. 

Prosím rodiče, kteří neměli zaplacenou zálohu na březen, aby mne kontaktovali, abychom se mohli domluvit na způsobu platby. Děkuji, Foglová 608482426

Osobní vyzvednutí žádosti

 • 29. 03. 2021

Po dobu uzavření mateřské školy (vládní nařízení) si lze osobně vyzvednou žádost k zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ po předchozí telefonické domluvě - 608 482 425, 608 482 426.

Změny v organizaci zápisu

 • 29. 03. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci spojené s onemocněním COVID – 19 dochází ke změně v organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 - více v sekci Dokumenty školy - Ke stažení

Krizové opatření

 • 19. 03. 2021

Upozornění:

Krizové opatření - omezení škol a školských zařízení - se prodlužuje do 28.3.2021 
 

(mimořádném jednání vlády, 18. března 2021)

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • 04. 03. 2021

Mateřská škola Pohádka, Sezemice vyhlašuje 

Z Á P I S  k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2021 – 2022

Zápis se bude konat v Mateřské škole Pohádka, Sezemice, Jiráskova 596 (hlavní budova) 

12.5.2021 od 7.00 do 16.00 hod  a  13.5.2021 od 8.00 do 13.00 hod

 Více infomací nalezente v sekci KE STAŽENÍ PRO RODIČE

 

 

 

 

 

OČR

 • 01. 03. 2021

Přesné informace o ošetřovném naleznete https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu . Podle nových pravidel mateřská škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Informace z MŠMT

 • 28. 02. 2021

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních (viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021)


 

Uzavření školy

 • 28. 02. 2021

Vážení rodiče,

v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření se od 1.3.2021 zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání.

Mateřská škola Pohádka, Sezemice se tedy od 1.3.2021 UZAVÍRÁ

Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání jsou povinné vzdělávat se v době uzavření školy distanční výukou. Týdenní úkoly budou rozesílány na emaily rodičů v úterý 2.3.2021, 9.3.2021 a 16.3.2021. Tištěnou podobu týdenní úkolů si budete moci vyzvednout po dohodě s ředitelkou školy (tel 608 482 425). Omlouvání z distančního vzdělávání (nemoc dítěte) lze prostřednictvím SMS zprávy na tel. 608 482 425 nebo na email ms.sezemice@tiscali.cz.

Stravování bude od pondělí 1.3.2021 všem dětem automaticky zrušeno.

Přesné informace o ošetřovném naleznete https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu . Podle nových pravidel mateřská škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo rozhodnuto o uzavření mateřské školy je nutno vyplnit přímo na stránkách www. OSSZ:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy Vytištěnou žádost donesete svému zaměstnavateli.

 

Informace pro vyplnění:

 1. Mateřská škola Pohádka, Sezemice, Jiráskova 596, 53304 Sezemice
 2. IČO 60156961
 3. Usnesení vlády ČR ze dne 26.2.2021 č.200 o uzavření mateřské školy od 1.3.2021

V případě nejasností v této komplikované době piště na ms.sezemice@tiscali.cz nebo volejte na telefon 608 482 425/6.

Další informace (novinky) budou vkládány na webové stránky mateřské školy nebo rozesílány na vaše emaily.

Přejeme vám hodně zdraví a silu do dalších dní.

 

 

 

Potvrzení o zaplacené úplatě

 • 26. 01. 2021

Informace pro rodiče:

Potvrzení o zaplacené úplatě pro daňové účely bude k dispozici od 27.1.2021 na jednotlivých třídách.

Na hlavní budově si ho můžete vyzvednout v kanceláři školy  od 8 - 14 hod, po otevření tříd budou předány na jednotlivé třídy.               Foglová

Sdělení

 • 20. 01. 2021

Vážení rodiče, 

ráda bych vám napsala krátké vyjádření ke covidové situaci v naší mateřské škole, která nás všechny moc trápí.

Všichni zaměstnanci respektují vládní opatření i nastavená pravidla MŠ. V případě podezření či vykazovaní jakéhokoliv onemocnění okamžitě zůstávají doma a svůj zdravotní stav konzultují s lékařem nebo s KHS.

Prostředí mateřské školy je pravidelně dezinfikováno. MŠ již v loni zakoupila UV lampy, které výrazněji likvidují bakterie i viry.

Děti pravidelně vedeme ke zvýšené hygieně, k otužování, nabízíme jim dostatek zeleniny a ovoce a omezujeme spojování.

Pokud dítě vykazuje příznaky COVID - 19  nebo jiné onemocnění, okamžitě dítě izolujeme a kontaktujeme rodiče s žádostí, aby zajistili vyzvednutí svého dítěte v co nejkratší době z MŠ a zdravotní stav dítěte konzultovali se svým dětským lékařem.

Děti docházejí do MŠ bez roušek a k případnému vzájemnému přenosu jakékoliv infekce nelze bohužel zabránit. Však i my dospěláci se pohybujeme v „nebezpečném“ světě (obchody, zaměstnání, úřady, lékař aj.).

Covidové onemocnění je pro nás, věřím i pro vás, velkým a nevyzpytatelným soupeřem.  Každý pozitivní výsledek testů nás mrzí. Ať se snažíme sebevíc, nemáme více možností, jak zabránit jeho šíření a případné recidivě spočívající v opakovaném karanténním opatření = uzavření tříd, budov aj.

Moc nám pomůže vaše trpělivost, pochopení a omezení vstupu nemocných dětí do MŠ.

Děkuji Vám za vše. 

Přeji pevné zdraví a mnoho optimismu a budu se těšit na lepší časy.

Machatá

Provozní změny

 • 15. 01. 2021

Vážení rodiče,

v mateřské škole se bohužel výrazně rozšířilo onemocnění COVID – 19. Přestože všem osobám, které onemocněly nebo přišly do kontaktu s covid pozitivní osobou bylo nařízeno KHS Pardubice karanténní opatření, došlo k uzavření některých tříd a školní kuchyně. 

Od pondělí 18.1.2021 do dovolání bude omezen provoz školní kuchyně mateřské školy – nebude vařit obědy. S touto nepříjemnou situací nám ochotně vypomůže Základní škola Sezemice, která zajistí v nezbytné době obědy pro naše děti i zaměstnance.

Pokud uvažujte o delší absenci Vašeho dítěte (např. rodinné zdravotní důvody), kontaktujte, prosím své třídní učitelky. Dlouhodobá absence bude v dané situaci akceptována.

Rádi bychom vás také požádali o pomoc s touto nepříznivou situací. Prosíme, nedávejte děti do MŠ v případě podezření či vykazování známky jakéhokoliv onemocnění. Chraňme společně sebe i ostatní.

A hlavně si držme navzájem palce, ať jsme co nejdříve všichni zdraví a můžeme fungovat bez všech omezení.

V případě dalších změn, vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

Hygienická pravidla

 • 09. 11. 2020

Vážení rodiče,

i nadále platí hygienická a bezpečnostní pravidla v mateřské škole - vyzvedávání/předávání dětí:

12,00 - 12,15 hodin

15,00 - 16,45 hodin

Do areálu MŠ vstupuje pouze jedna doprovázející osoba, a to:

 • a) s rouškou
 • b) před vstupem používá dezinfekci rukou
 • c) nevykazuje žádné známky onemocnění nebo nemá KHS nařízenou karanténu
 • d) v areálu MŠ se zdržuje pouze nezbytný čas
 • e) dodržuje bezpečností odstupy
 • f) ihned hlásí jakékoliv změny (zdravotní stav dětí, telefonní čísla aj)
 • g) úzce spolupracuje se zaměstnanci MŠ 

Hygienická a bezpečnostní pravidla

 • 18. 10. 2020

Vážení rodiče,

děkujeme, že dodržujete bezpečností a hygienická opatření.

Do areálu MŠ vstupuje pouze jedna doprovázející osoba, a to:

 • a) s rouškou
 • b) před vstupem používá dezinfekci rukou
 • c) nevykazuje žádné známky onemocnění nebo nemá KHS nařízenou karanténu
 • d) v areálu MŠ se zdržuje pouze nezbytný čas
 • e) dodržuje bezpečností odstupy
 • f) ihned hlásí jakékoliv změny (zdravotní stav dětí, telefonní čísla aj)
 • g) úzce spolupracuje se zaměstnanci MŠ

Emailové adresy opět v provozu

 • 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že všechny naše emailové adresy:

 • veronika.machata@mssezemice.cz
 • alena.foglova@mssezemice.cz
 • iveta.prausova@mssezemice.cz
 • novinky@mssezemice.cz

jsou opět v provozu.