E-Vývěska

Velikonoční tvoření

 • 20. 03. 2023

V úterý 4. 4. 2023 od 15,00 hodin Vás zveme na velikonoční tvoření, které bude probíhat na jednotlivých třídách.

Bližší informace u paní učitelek na třídě. 

 

 

Jarní fotografování

 • 20. 03. 2023

Jarní fotografování bude probíhat následujícím způsobem:

29. 3. - od 8,00 hodin (hlavní budova + Kuřátka)

3. 4. - od 8,00 hodin (Choteč), od cca 9,00 hodin (Včeličky, Myšky, Koťata)

Ukázku jste obdrželi prostřednictvím emailu. 

Konzultační odpoledne - detašované třídy

 • 20. 03. 2023

Ve středu 29. 3. budou probíhat konzultační odpoledne na detašovaných třídách - viz informace u paní učitelek.

Keramický workshop

 • 17. 03. 2023

V pondělí 20. 3. a v úterý 21. 3. (14,00 - 16,00 hodin) se koná keramický workshop pro nahlášené děti.

Rozdělení dětí - viz šatny. 

Zápis do mateřské školy

 • 13. 03. 2023

Z Á P I S k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2023 – 2024

3.5.2023 od 8.00 do 16.00 hod 

4.5.2023 od 8.00 do 16.00 hod

 5.5.2023 od 7:00 do 12:00 hod

Žádosti o přijetí dítěte do Mateřské školy Pohádka, Sezemice si mohou zákonní zástupci vyzvednout od 27.3.2023:

 1. v ředitelně nebo v kanceláři mateřské školy
 2. elektronickou poštou na základě telefonické nebo emailové žádosti

Další informace naleznete v sekci Ke stažení – Pro rodiče.

Plavecký kurz

 • 08. 03. 2023

Plavecký kurz pro nahlášené mladší děti bude zahájen dle rozpisu na třídách.

 1. skupina - 24. 3. - 28. 4.
 2. skupina - 5. 5. - 2. 6.

Bližší informace viz email.

Tvoření s Lenkou

 • 08. 03. 2023

Tvoření s Lenkou bude probíhat v odpoledních hodinách v následujících termínech:

14. 3. - Berušky

15. 3. - Žabičky

21. 3. - Sluníčka + Kuřátka

22. 3. - Motýlci

28. 3. - Koťátka  

Den otevřených dveří

 • 08. 03. 2023

Mateřská škola Pohádka, Sezemice  zve všechny rodiče a děti na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

6.4.2023

od 8.00 do 13.00 hod

(Další informace naleznete v sekci Dokumenty školy – Pro rodiče)

Vybírání zálohy hotově

 • 08. 03. 2023

Zálohu na stravné a školné na měsíc březen 2023 budeme hotově vybírat:

Pondělí 13.3.23:  12.30 -16.30 hod v kanceláři školy.

Publicita Šablony pro MŠ a ZŠ I

 • 22. 02. 2023

Mateřská škola se zapojila do projektu spolufinancovaný EU s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I CZ.02.02.XX/00/22_002/0000449.

Vybrané aktivity:

Školní asistent MŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Více v sekci Dokumenty školy - Ke stažení.

Divadelní fond 2. pololetí

 • 01. 02. 2023

Na jednotlivých třídách vybíráme částku 300,- Kč za divadelní fond na 2. pololetí.

Zprávičky č.2

 • 30. 01. 2023

Do sekce Dokumenty školy – Pro rodiče byly vloženy Zprávičky, které obsahují seznam akcí plánovaných do konce června 2023 aj.

Kroužky

 • 30. 09. 2022

TANEČKY 

PONDĚLÍ od 15:20 do 16:05 hod

Odchod z MŠ v 15:00 hod. Do MŠ se již děti nevrací, rodiče si vyzvedávají děti v ZŠ Sezemice.

ANGLIČTINA

ÚTERÝ A STŘEDA

 1. Skupina od 13:00 do 13:30 hod
 2. Skupina od 13:30 do 14:00 hod
 3. Skupina od 14:00 do 14:30 hod
 4. Skupina od 14:30 do 15:00 hod

Rozpis dětí je vyvěšen na nástěnce hlavní budovy (kroužky) nebo na jednotlivých třídách.

Omezený provoz + uzavření MŠ

 • 23. 09. 2022

O M E Z E N Ý    P R O V O Z   M A T E Ř S K É   Š K O L Y

26. 10. a 27. 10. 2022 = Podzimní prázdniny

18.11.2022 = Ředitelské volno ZŠ Sezemice

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 = Vánoční prázdniny

3. 2. 2023 = Pololetní prázdniny

6. 3. - 12. 3. 2023 = Jarní prázdniny

6. 4. 2023 = Velikonoční prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2023 = Letní prázdniny 

U Z A V Ř E N Í   M A T E Ř S K É  Š K O L Y

23. 12. 2022 – 1. 1. 2023 = Vánoční prázdniny

17. 7. – 18. 8. 2023 = Letní prázdniny

Změna ceny stravného

 • 19. 08. 2022

Změna ceny stravného od 1.9.2022

Náklady na potraviny na děti do 6 let:   přesnídávka  9,00 Kč    oběd  20,00 Kč     svačina  9,00 Kč

Náklady na potraviny na děti od 6 let:   přesnídávka 10,00 Kč   oběd    22.00 Kč    svačina  9,00 Kč

 

 

Hygienická a bezpečnostní pravidla

 • 18. 10. 2020

Vážení rodiče,

děkujeme, že dodržujete bezpečností a hygienická opatření.

Do areálu MŠ vstupuje pouze jedna doprovázející osoba, a to:

 • a) s rouškou
 • b) před vstupem používá dezinfekci rukou
 • c) nevykazuje žádné známky onemocnění nebo nemá KHS nařízenou karanténu
 • d) v areálu MŠ se zdržuje pouze nezbytný čas
 • e) dodržuje bezpečností odstupy
 • f) ihned hlásí jakékoliv změny (zdravotní stav dětí, telefonní čísla aj)
 • g) úzce spolupracuje se zaměstnanci MŠ