E-Vývěska

Jarmark

 • 30. 11. 2022

Ve čtvrtek 1. 12. budeme mít v dopoledních hodinách Jarmark pro školkové děti.

Děti si za žetony nakoupí dobroty, které jednotlivé třídy nachystaly (podpora finanční gramotnosti).  

Výlet Veselý kopec

 • 29. 11. 2022

Ve středu 30. 11. 2022 jedeme na výlet na Veselý kopec (Medvídci, Kuřátka, Koťata, Motýlci, Žabičky, Berušky, Sluníčka).

Děti musí přijít včas - nejpozději 7,45 hodin.

S sebou: batoh na záda, pití v umělohmotné lahvi, drobná mlska, vhodné  oblečení  a  obuv

Akce do konce roku 2022

 • 11. 11. 2022

V sekci “Ke stažení pro rodiče” naleznete plán akcí do konce roku 2022.

Kroužky

 • 30. 09. 2022

TANEČKY 

PONDĚLÍ od 15:20 do 16:05 hod

Odchod z MŠ v 15:00 hod. Do MŠ se již děti nevrací, rodiče si vyzvedávají děti v ZŠ Sezemice.

ANGLIČTINA

ÚTERÝ A STŘEDA

 1. Skupina od 13:00 do 13:30 hod
 2. Skupina od 13:30 do 14:00 hod
 3. Skupina od 14:00 do 14:30 hod
 4. Skupina od 14:30 do 15:00 hod

Rozpis dětí je vyvěšen na nástěnce hlavní budovy (kroužky) nebo na jednotlivých třídách.

Omezený provoz + uzavření MŠ

 • 23. 09. 2022

O M E Z E N Ý    P R O V O Z   M A T E Ř S K É   Š K O L Y

26. 10. a 27. 10. 2022 = Podzimní prázdniny

18.11.2022 = Ředitelské volno ZŠ Sezemice

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 = Vánoční prázdniny

3. 2. 2023 = Pololetní prázdniny

6. 3. - 12. 3. 2023 = Jarní prázdniny

6. 4. 2023 = Velikonoční prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2023 = Letní prázdniny 

U Z A V Ř E N Í   M A T E Ř S K É  Š K O L Y

23. 12. 2022 – 1. 1. 2023 = Vánoční prázdniny

17. 7. – 18. 8. 2023 = Letní prázdniny

Změna ceny stravného

 • 19. 08. 2022

Změna ceny stravného od 1.9.2022

Náklady na potraviny na děti do 6 let:   přesnídávka  9,00 Kč    oběd  20,00 Kč     svačina  9,00 Kč

Náklady na potraviny na děti od 6 let:   přesnídávka 10,00 Kč   oběd    22.00 Kč    svačina  9,00 Kč

 

 

Hygienická a bezpečnostní pravidla

 • 18. 10. 2020

Vážení rodiče,

děkujeme, že dodržujete bezpečností a hygienická opatření.

Do areálu MŠ vstupuje pouze jedna doprovázející osoba, a to:

 • a) s rouškou
 • b) před vstupem používá dezinfekci rukou
 • c) nevykazuje žádné známky onemocnění nebo nemá KHS nařízenou karanténu
 • d) v areálu MŠ se zdržuje pouze nezbytný čas
 • e) dodržuje bezpečností odstupy
 • f) ihned hlásí jakékoliv změny (zdravotní stav dětí, telefonní čísla aj)
 • g) úzce spolupracuje se zaměstnanci MŠ