E-Vývěska

Vybírání zálohy červen hotově

 • 06. 06. 2024

Zálohu na stravné a školné na měsíc červen 2024 budeme hotově vybírat:

pondělí 10.6.24      12.30 -16.30 hod v kanceláři školy.

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání

 • 04. 06. 2024

Vážení rodiče,

v souladu s § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)  v platném znění a Usnesením č. R/59/8/2004 Rady města Sezemice se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025  na 600,- Kč měsíčně.

Úplatu za předškolní vzdělávání nadále nehradí děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání (děti, které k 31. 8. 2024 dosáhly věku 5 let) a děti s odkladem školní docházky.

O snížení úplaty nebo osvobození od úplaty rozhoduje ředitelka školy.

Nově od 1. 9. 2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty pro rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat na začátku školního roku 2024/2025, pokud zákonný zástupce prokáže ředitelce školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost doloží „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

(www.mssezemice.cz – Ke stažení = Směrnice o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání)

Tradiční rozloučení předškoláků

 • 02. 06. 2024

Rozloučení dětí, v posledním ročníku předškolního vzdělávání, proběhne v sále městské radnice Sezemice.

3.6. v 9,30 hodin - pro děti z mateřské školy + první třídy ZŠ

4.6. V 15,30 hodin - pro rodiče a příbuzné 

Výsledky přijímacího řízení

 • 23. 05. 2024

Do sekce Dokumenty školy / Pro rodiče byly vloženy výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

Informace ze ZŠ Sezemice

 • 30. 04. 2024

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se přesouvá na úterý 11.6.2024 od 16:00 hodin.

Prázdninový provoz

 • 30. 04. 2024

Mateřská škola Pohádka, Sezemice bude v době letních prázdnin uzavřena

od 15.července do 18. srpna 2024

Výše úplaty za měsíc červenec a měsíc srpen 2024 je stanovena ve výši:

červenec 164,-Kč 

srpen 218,- Kč

Akce do konce školního roku

 • 30. 04. 2024

KVĚTEN

7.5.                  Agility Sezemice (ukázka výcviku psů) – třídy z hlavní budovy

13.5.                Zoo Bítovany – třída Berušky (výhra v soutěži)

17.5.                Promítání podmořského světa

21.5.                Fotografování (odloučená pracoviště)

22.5.                Fotografování (hlavní budova, Kuřátka)

23. 5.               Divadelní představení Sezemice + Choteč

27.5. a 30.5.    Zkoušky rozloučení (předškoláci)

31.5.                Den dětí 

ČERVEN projekt „POD MOŘEM“

3.6.                  Generální zkouška rozloučení

4.6.                  Rozloučení s MŠ (děti odcházející do školy)

7.6.                  Divadelní představení Sezemice + Choteč

14.6.                Zábavné odpoledne MŠ Choteč – 10 let výročí MŠ Choteč

18.6.                Celodenní výlet:

 1. Myšky / Včelky – ZOO Stěžery 
 2. Ostatní třídy – Mořský svět Praha

21.6.                Spaní v MŠ (děti odcházející do školy)

25.6.                Zábavné odpoledne Sezemice

Upozornění - Zápis do MŠ

 • 22. 04. 2024

Vyplněné žádosti k předškolnímu vzdělávání  pro školní rok 2024/2025 se přijímají pouze v zápisových dnech – 6-5. a 7.5.2024.

Zápis do MŠ od 1.9.2024

 • 12. 03. 2024

ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2024 – 2025 se uskuteční:

6.5.2024 od 8:00 do 16:00 hod

7.5.2024 od 7:00 do 15:00 hod

Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád (v platném znění).

Žádosti o přijetí dítěte do Mateřské školy Pohádka, Sezemice si mohou zákonní zástupci vyzvednout od 28.3.2024:

 1. v ředitelně nebo v kanceláři mateřské školy
 2. elektronickou poštou na základě telefonické nebo emailové žádosti

Více informací o přijímacím řízení naleznete na webových stránkách mateřské školy v sekci Dokumenty školy - Pro rodiče.

Zavírání dveří

 • 25. 09. 2023

Vážení rodiče,

opakovaně Vás žádáme, abyste po vstupu do mateřské školy (Jiráskova 596) zavírali dveře s bezpečnostním systémem.

Prioritou je bezpečnost Vašich dětí.

Děkujeme za pochopení.  

Organizace školního roku 23/24

 • 21. 09. 2023

O M E Z E N Ý    P R O V O Z   M A T E Ř S K É   Š K O L Y

26. 10. a 27. 10. 2023 = Podzimní prázdniny

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 = Vánoční prázdniny

2. 2. 2024 = Pololetní prázdniny

11. 3. - 17. 3. 2024 = Jarní prázdniny

28. 3. 2024 = Velikonoční prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2024 = Letní prázdniny 

U Z A V Ř E N Í   M A T E Ř S K É  Š K O L Y

23. 12. 2023 – 1. 1. 2024 = Vánoční prázdniny

15. 7. – 18. 8. 2024 = Letní prázdniny

Telefony

 • 21. 09. 2023

Vážení rodiče, nově mají všechny třídy mobilní telefony, které můžete využívat pro omluvy svých dětí (SMS) nebo pro komunikaci s paní učitelkami.

Hlavní budovaBerušky702 147 762
Hlavní budovaMotýlci601 536 102
Hlavní budovaSluníčka702 042 483
Hlavní budovaŽabičky702 125 512
PenzionKuřátka777 734 502
Spartak Koťátka776 482 421
Spartak Myšky602 136 791
Hasičská zbrojniceVčeličky776 173 403
ChotečMedvídci727 968 550

 

Publicita Šablony pro MŠ a ZŠ I

 • 22. 02. 2023

Mateřská škola se zapojila do projektu spolufinancovaný EU s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I CZ.02.02.XX/00/22_002/0000449.

Vybrané aktivity:

Školní asistent MŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Více v sekci Dokumenty školy - Ke stažení.