E-Vývěska

Školní kuchyň

 • 22. 01. 2021

Provoz školní kuchyně mateřské školy bude od pondělí 25.1. 2021 obnoven.

Provozní změny - covid

 • 20. 01. 2021

Od 21.1.2021 je uzavřena další třída na hlavní budově. Osoby, které přišly do kontaktu s osobou covid pozitivní byly informovány a zahájí karanténu.

Sdělení

 • 20. 01. 2021

Vážení rodiče, 

ráda bych vám napsala krátké vyjádření ke covidové situaci v naší mateřské škole, která nás všechny moc trápí.

Všichni zaměstnanci respektují vládní opatření i nastavená pravidla MŠ. V případě podezření či vykazovaní jakéhokoliv onemocnění okamžitě zůstávají doma a svůj zdravotní stav konzultují s lékařem nebo s KHS.

Prostředí mateřské školy je pravidelně dezinfikováno. MŠ již v loni zakoupila UV lampy, které výrazněji likvidují bakterie i viry.

Děti pravidelně vedeme ke zvýšené hygieně, k otužování, nabízíme jim dostatek zeleniny a ovoce a omezujeme spojování.

Pokud dítě vykazuje příznaky COVID - 19  nebo jiné onemocnění, okamžitě dítě izolujeme a kontaktujeme rodiče s žádostí, aby zajistili vyzvednutí svého dítěte v co nejkratší době z MŠ a zdravotní stav dítěte konzultovali se svým dětským lékařem.

Děti docházejí do MŠ bez roušek a k případnému vzájemnému přenosu jakékoliv infekce nelze bohužel zabránit. Však i my dospěláci se pohybujeme v „nebezpečném“ světě (obchody, zaměstnání, úřady, lékař aj.).

Covidové onemocnění je pro nás, věřím i pro vás, velkým a nevyzpytatelným soupeřem.  Každý pozitivní výsledek testů nás mrzí. Ať se snažíme sebevíc, nemáme více možností, jak zabránit jeho šíření a případné recidivě spočívající v opakovaném karanténním opatření = uzavření tříd, budov aj.

Moc nám pomůže vaše trpělivost, pochopení a omezení vstupu nemocných dětí do MŠ.

Děkuji Vám za vše. 

Přeji pevné zdraví a mnoho optimismu a budu se těšit na lepší časy.

Machatá

Provozní změny

 • 15. 01. 2021

Vážení rodiče,

v mateřské škole se bohužel výrazně rozšířilo onemocnění COVID – 19. Přestože všem osobám, které onemocněly nebo přišly do kontaktu s covid pozitivní osobou bylo nařízeno KHS Pardubice karanténní opatření, došlo k uzavření některých tříd a školní kuchyně. 

Od pondělí 18.1.2021 do dovolání bude omezen provoz školní kuchyně mateřské školy – nebude vařit obědy. S touto nepříjemnou situací nám ochotně vypomůže Základní škola Sezemice, která zajistí v nezbytné době obědy pro naše děti i zaměstnance.

Pokud uvažujte o delší absenci Vašeho dítěte (např. rodinné zdravotní důvody), kontaktujte, prosím své třídní učitelky. Dlouhodobá absence bude v dané situaci akceptována.

Rádi bychom vás také požádali o pomoc s touto nepříznivou situací. Prosíme, nedávejte děti do MŠ v případě podezření či vykazování známky jakéhokoliv onemocnění. Chraňme společně sebe i ostatní.

A hlavně si držme navzájem palce, ať jsme co nejdříve všichni zdraví a můžeme fungovat bez všech omezení.

V případě dalších změn, vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

Potvrzení - školné 2020

 • 15. 01. 2021

Vážení rodiče,

potvrzení o úhradě školného za rok 2020 Vám bude vydáno v týdnu od 27.1.2021 na třídách u paní učitelek.

Děkujeme za pochopení

Vybírání zálohy

 • 08. 01. 2021

Zálohu na stravné a školné na měsíc leden budeme hotově vybírat:

 Úterý  12.1. 2021 -  12.30 -16.30 hod v kanceláři školy.

Tříkrálová sbírka 2021

 • 07. 01. 2021

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci a vládním omezením lze pomoci Oblastní charitě Pardubice:

 1. odesláním finanční částky na účet 66008822/0800 – VS 77705020
 2. SMS zprávou ve tvaru DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90
 3. vhozením finanční částky do sbírkové pokladničky

Mateřská škola se rozhodla podpořit  charitativní Tříkrálovou sbírku umístěním sbírkové pokladničky v prostorách MŠ

 1. od   7.1. do 12.1. – Hlavní budova (třída Sluníčka)
 2. od 13.1. do 14.1. – Hřiště
 3. od 15.1. do 18.1. – Hasičárna
 4. od 19.1. do 20.1.  - Choteč
 5. od 21.1. do 22.1. – Penzion

Budeme rádi, pokud společně s námi pomůžete lidem v nouzi. Děkujeme.

Informace ke zrušení lyžařského kurzu

 • 23. 12. 2020

Vážení rodiče dětí přihlášených na lyžařský kurz 2021,

nastalou situaci stále řešíme s agenturou Ski Fanatic. Je jisté, že zrušení všech lyžařských kurzů může být pro agenturu likvidační. Dohodli jsme se tedy, že vyčkáme, jak se bude epidemiologická situace dále vyvíjet a pokud to bude možné, kurz se uskuteční v pozdějším termínu (např. únor/březen). Veškeré informace by Vám měla agentura zaslat v období vánočních svátků.

Děkujeme za pochopení v této velmi nejisté době, kdy se vše mění i v průběhu dne, a přejeme pevné zdraví a optimismus. 

Vaše MŠ Pohádka, Sezemice

Hygienická pravidla

 • 09. 11. 2020

Vážení rodiče,

i nadále platí hygienická a bezpečnostní pravidla v mateřské škole - vyzvedávání/předávání dětí:

12,00 - 12,15 hodin

15,00 - 16,45 hodin

Do areálu MŠ vstupuje pouze jedna doprovázející osoba, a to:

 • a) s rouškou
 • b) před vstupem používá dezinfekci rukou
 • c) nevykazuje žádné známky onemocnění nebo nemá KHS nařízenou karanténu
 • d) v areálu MŠ se zdržuje pouze nezbytný čas
 • e) dodržuje bezpečností odstupy
 • f) ihned hlásí jakékoliv změny (zdravotní stav dětí, telefonní čísla aj)
 • g) úzce spolupracuje se zaměstnanci MŠ 

Hygienická a bezpečnostní pravidla

 • 18. 10. 2020

Vážení rodiče,

děkujeme, že dodržujete bezpečností a hygienická opatření.

Do areálu MŠ vstupuje pouze jedna doprovázející osoba, a to:

 • a) s rouškou
 • b) před vstupem používá dezinfekci rukou
 • c) nevykazuje žádné známky onemocnění nebo nemá KHS nařízenou karanténu
 • d) v areálu MŠ se zdržuje pouze nezbytný čas
 • e) dodržuje bezpečností odstupy
 • f) ihned hlásí jakékoliv změny (zdravotní stav dětí, telefonní čísla aj)
 • g) úzce spolupracuje se zaměstnanci MŠ

Emailové adresy opět v provozu

 • 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že všechny naše emailové adresy:

 • veronika.machata@mssezemice.cz
 • alena.foglova@mssezemice.cz
 • iveta.prausova@mssezemice.cz
 • novinky@mssezemice.cz

jsou opět v provozu.