E-Vývěska

Termíny vánočních besídek

 • 23. 11. 2023

Vánoční besídky jednotlivých tříd:

6. 12. - Berušky, Kuřátka, Motýlci

12. 12. - Medvídci

18. 12 - Koťata, Myšky, Slunce

19. 12. - Včeličky, Žabičky

Výlet Potštejn

 • 23. 11. 2023

V pátek 1. 12. 2023 jedou starší děti na výlet - zámek Potštejn (Betlémský příběh).

Odjezdy autobusů:

V 7,00 hodin - Kuřátka + Medvídci

V 7,45 hodin - Sluníčka + Motýlci

V 8,30 hodin - Žabičky + Berušky

S sebou: batoh na záda, pití v umělohmotné lahvi, drobná mlska, vhodné  oblečení.

Bližší informace na třídách. 

Info ohledně stávky 27. 11. 2023

 • 23. 11. 2023

Výstražná jednodenní stávka 27.11.2023

Provoz Mateřské školy Pohádka, Sezemice nebude 27.11.2023 zrušen ani omezen.

 Vyjádření zaměstnanců Mateřské školy Pohádka, Sezemice:

Zaměstnanci mateřské školy si jsou vědomi složité finanční situace naší republiky, přesto nesouhlasí s plánovaným úsporným opatřením, které může výrazně ovlivnit kvalitu českého školství, zvláště výchovu a vzdělávání dětí.

Jedná se:

 1. dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství, která nepodporuje prioritu vlády a to zachovat kvalitu školství
 2. nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky (kuchařky, domovnice) bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol a které mohou vést k odchodu těchto zaměstnanců ze školství
 3. snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě
 4. další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování úvazků, finančních prostředků na pomůcky a vzdělávání pracovníků,  aj.)

Zaměstnanci mateřské školy se stávkou souhlasí, daného protestu se však osobně nezúčastní. Věří, že slib vůči školství, daný současnou i předešlou vládou, nebude porušen.

 

 

Angličtina

 • 19. 11. 2023

Vážení rodiče, v týdnu od 20. 11. nebude kroužek AJ - nemoc lektorky.

Děkujeme za pochopení.

Kroužek angličtiny

 • 15. 11. 2023

Kroužek angličtiny bude ukončen 12. 12. 2023 (první pololetí).

Ve středu 6. 12 2023 angličtina nebude z důvodu konání vánoční besídky.

Děkujeme za pochopení. 

Taneční krouček

 • 30. 10. 2023

Dnešní kroužek tanečků se nekoná - nemoc lektorky.

Děkujeme za pochopení.

Kódový systém

 • 25. 10. 2023

Na hlavní budově Jiráskova jsou na podzimní prázdniny nastaveny všechny kódy, včetně detašovaných pracovišť.  

Kroužek flétny

 • 25. 10. 2023

Ve čtvrtek 26. 10. není kroužek flétny (prázdniny). 

Akce do konce roku 2023

 • 19. 10. 2023

6. – 10.11.       Projekt SVATÝ MARTIN - 6.11. společné vítání Martina

14.11.              Dopolední výlet - Perníková chaloupka (Koťata, Myšky a Včeličky)

20.11.              Divadelní představení v MŠ

28. – 29.11.     Zkoušky na besídku – Berušky, Kuřátka, Motýlci

30.11.              Informační schůzka – lyžák

1.12.                Dopolední výlet  na zámek Potštejn (Berušky, Kuřátka, Medvídci, Motýlci, Sluníčka, Žabičky)

4.12.                Mikulášská nadílka (dopoledne na jednotlivých třídách)

Rozsvícení vánočního stromu na školní zahradě (dopoledne u hlavní budovy MŠ)

6.12.                Vánoční besídka (Berušky, Kuřátka, Motýlci), Sezemický dům v 15:30 hod

7. / 8./ 11./12. /15. Zkoušky na besídky (ostatní třídy)

14.12.              Vánoční jarmark (dopoledne na školní zahradě hlavní budovy)

18.12.              Vánoční besídka (Koťátka, Myšky, Sluníčka), Sezemický dům v 15:30 hod

19.12.              Vánoční besídka (Medvídci, Včeličky, Žabičky), Sezemický dům v 15:30 hod

20.12.              Vánoční nadílka (dopoledne na jednotlivých třídách)

21.12.              Návštěva kostela (pouze prohlídka)

22.12.              Zpívání seniorům (Kuřátka + Žabičky)

Kroužky 2023/2024

 • 30. 09. 2023

Od pondělí 2. 10. budou zahájeny nadstandardní aktivity.

Pondělí - tanečky - 15,00 - 15,45 hodin - lektorka odvádí děti do ZŠ, rodiče si je vyzvednou hned po ukončení u tělocvičny ZŠ

Úterý + Středa - angličtina - 3. skupiny (13,00 - 13,30; 13,30 - 14,00; 14,00 - 14,30 hodin - dle rozpisu) - areál MŠ

Čtvrtek - flétna - 15,00 - 15,45 hodin - areál MŠ

Zavírání dveří

 • 25. 09. 2023

Vážení rodiče,

opakovaně Vás žádáme, abyste po vstupu do mateřské školy (Jiráskova 596) zavírali dveře s bezpečnostním systémem.

Prioritou je bezpečnost Vašich dětí.

Děkujeme za pochopení.  

Organizace školního roku 23/24

 • 21. 09. 2023

O M E Z E N Ý    P R O V O Z   M A T E Ř S K É   Š K O L Y

26. 10. a 27. 10. 2023 = Podzimní prázdniny

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 = Vánoční prázdniny

2. 2. 2024 = Pololetní prázdniny

11. 3. - 17. 3. 2024 = Jarní prázdniny

28. 3. 2024 = Velikonoční prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2024 = Letní prázdniny 

U Z A V Ř E N Í   M A T E Ř S K É  Š K O L Y

23. 12. 2023 – 1. 1. 2024 = Vánoční prázdniny

15. 7. – 18. 8. 2024 = Letní prázdniny

Telefony

 • 21. 09. 2023

Vážení rodiče, nově mají všechny třídy mobilní telefony, které můžete využívat pro omluvy svých dětí (SMS) nebo pro komunikaci s paní učitelkami.

Hlavní budovaBerušky702 147 762
Hlavní budovaMotýlci601 536 102
Hlavní budovaSluníčka702 042 483
Hlavní budovaŽabičky702 125 512
PenzionKuřátka777 734 502
Spartak Koťátka776 482 421
Spartak Myšky602 136 791
Hasičská zbrojniceVčeličky776 173 403
ChotečMedvídci727 968 550

 

Upozornění

 • 21. 09. 2023

Do sekce Dokumenty školy – Pro rodiče byl vložen Zápis z třídní schůzky a Zprávičky.

Rozdělení dětí - školní rok 2023/2024

 • 23. 08. 2023

Vážení rodiče,

připomínáme, že v souladu s GDPR nelze na webové stránky vyvěsit jmenné seznamy dětí. Informaci o umístění svého dítěte (třída) od 1. 9. 2023 získáte v kanceláři školy, a to osobní návštěvou, telefonicky nebo emailovou žádostí.

Děkujeme za pochopení.

Rozdělení učitelů pro školní rok 2023/2024

BERUŠKY – Formánková Libuše, Machatá Veronika, Prausová Iveta

KOŤATKA – Gončarová Julie, Štěpánková Jana

KUŘÁTKA – Benová Veronika, Brožová Barbora

MEDVÍDCI – Trávníčková Ivana, Voborníková Milena

MOTÝLCI – Krunčíková Štěpánka, Šrámková Marcela

MYŠKY – Chvojková Martina, Kurková Valentýna

SLUNÍČKA – Andrlová Veronika, Beranová Eliška

VČELIČKY – Kopecká Tereza, Medveďová Anna

ŽABIČKY – Chocholoušová Martina, Kokstejnová Lucie

Publicita Šablony pro MŠ a ZŠ I

 • 22. 02. 2023

Mateřská škola se zapojila do projektu spolufinancovaný EU s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I CZ.02.02.XX/00/22_002/0000449.

Vybrané aktivity:

Školní asistent MŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Více v sekci Dokumenty školy - Ke stažení.