Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Kroužky v týdnu 10. - 14. 12.

V týdnu od 10. do 14. 12. budou probíhat kroužky následujícím způsobem:

Po 10. 12. - tanečky - ano

Út 11. 12. - angličtina - zrušeno

St 12. 12. - flétna - zrušeno

V tomto týdnu se konají vánoční besídky.

03. 12. 2018
Vybírání zálohy

Zálohu na stravné a školné v prosinci budeme vybírat:

Středa 5.12.18  8.00 -16.30  hod v kanceláři školy. Děkuji Foglová

03. 12. 2018
Přehled akcí

Akce do konce roku 2018

4.12. – Vánoční výlet do Perníkové chaloupky

 Třídy Medvídci a Myšky

5.12. -  Mikulášská nadílka

Začátek v 8 hodin

Pořadí budov: Medvídci, Včely, Myšky, Koťata, Kuřata, a hl. budova

VÁNOČNÍ BESÍDKY

11.12. – Berušky Koťátka, Myšky, Sluníčka, Medvídci

Sezemický dům od 15:30 hod

12.12. – Kuřátka, Motýlci, Včeličky, Žabky

Sezemický dům od 15:30 hod

13.12. - Vánoční nadílka

dopoledne na všech třídách

19.12. Vánoční výlet na zámek Loučeň

Berušky, Koťátka, Kuřátka, Motýlci, Sluníčka, Žabičky

20.12. Vánoční zpívání seniorům

Třída Žabiček

 

Plánované akce začátkem roku 2019

9.1.      divadelní představení Choteč

23.1.    divadelní představení Sezemice

30.1.   Konzultační odpoledne pro rodiče dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání

1. 2.     Den otevřených dveří

29. 11. 2018
Výlet do Perníkové chaloupky

V úterý 4. prosince jedou děti z Myšiček a Medvídků na výlet do "Perníkové chaloupky" pod Kunětickou horu.

Odjezd:

Medvídci - 9,30 hodin

Myšky - 9,45 hodin

Bližší informace na jednotlivých třídách.

28. 11. 2018
Rozpis na vánoční besídky

Rozdělení podle tříd - vánoční besídky - sál sezemické radnice (od 15,30 hodin):

11. prosince - Berušky, Koťata, Myšky, Slunce, Medvídci

12. prosince - Žabičky, Kuřátka, Včeličky, Motýlci

27. 11. 2018
Organizace školního roku

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

22.12.2018 - 1.1.2019 - vánoční prázdniny

15.7. - 18.8.2019 - letní prázdniny

OMEZENÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

29.10. 30.10.2018 - podzimní prázdniny

2.1.2019 - vánoční prázdniny

1.2.2019 - pololetní prázdniny

4.2. - 10.2.2019 - jarní prázdniny

18.4.2019 - velikonoční prázdniny

1.7. - 31.8.2019 - letní prázdniny

19. 10. 2018
Informace k Šablonám II.

Projekt (název, registrační číslo):

 

Personální podpora - MŠ Pohádka, Sezemice

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009112

 

VÝŠE PODPORY –829 506,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2018

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Vybrané aktivity:

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

03. 10. 2018
Upozornění

V době probíhající rekonstrukce komunikace č. II/ 298 ulice Masarykova budou strážníci Městské policie Sezemice zajišťovat přechody v ulici Havlíčkova (škola) a Masarykova (přechod na hlavní křižovatce silnice I/36 a II/ 298 ).

Prosíme rodiče, aby přecházeli s dětmi na výše uvedených přechodech pro chodce. 

02. 10. 2018
Bezhotovostní platby kroužků

Vážení rodiče,

bezhotovostní platbu nadstandardních aktivit lze provést následujícím způsobem:

·         Číslo účtu – 19 – 1201093359/0800

·         Variabilní symbol – evidenční číslo dítěte

·         Specifický symbol dle platby (přiřadit číslo podle platby – viz níže, např. „11“ – což je 250,- Kč za divadelní fond)

·         Do poznámky můžete uvést jméno dítěte

·         Specifická čísla jednotlivých plateb + částka:

o   11 - Divadelní fond (pololetí),- – 250,- Kč

o   12 - Angličtina (celý rok) – 1990,- Kč

o   16 - Plavání (říjen/prosinec) – 1.350,- Kč

·         https://www.krouzky.cz/nove-prihlaska/nove-online-prihlaska - přímý odkaz na agenturu Kroužky.cz, kde provedete i přímou platbu – „Flétna“ + „Aerobik a moderní tance“  

19. 09. 2018