Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Provozní změny

Vážení rodiče, v důsledku legislativních změn dochází od 1.9.2019 k těmto změnám:

Navýšení příspěvku na školní stravování dětí

děti do 6 let = 32,- Kč na jeden den

děti od 6 let = 33,- Kč na jeden den

Navýšení úplaty za předškolní vzdělávání

400,- Kč měsíčně

(dětem v posledním ročníku předškolního vzdělávání a dětem s OŠD je poskytováno předškolní vzdělávání zdarma)

Prodloužení provozní doby na těchto pracovištích:

Jiráskova 596                                     6:15 – 16:45 hod

Mezi Mosty 792                               6:15 – 16:45 hod

Mezi Mosty 693                               6:15 – 16:45 hod

Pardubická 44, Choteč                  6:15 – 16:45 hod

21. 06. 2019
Zábavné odpoledne ve školce

Příští týden budeme mít ve školce tradiční zábavné odpoledne pro rodiče a jejich děti,  na závěr školního roku 2018/19.

Zveme Vás:

24. 6. od 15,30 hodin v Chotči (Medvídci) - vystoupení dětí, medvídkovský pětiboj, malování na obličej, soutěže pro rodiče a děti, skákací hrad, dílnička, DJ.

25. 6. od 15,30 hodin v Sezemicích (Jiráskova) - vystoupení tanečků, tetování, malování na obličej, fotokoutek, střelba z luku, bublinování, skákací hrad.

Uvítáme drobné mlsky (ne šlehačkové, ne čokoládové), může být ovoce, zelenina. Předem děkujeme.


20. 06. 2019
Africké bubny

Příští týden jsme pro děti, v rámci projektu Afrika a Austrálie, připravili seznámení s hudebními nástroji těchto kontinentů. Děti si vyzkouší bubnování na africké bubny.

24. 6. - Sluníčka, Berušky, Motýlci, Žabičky

25. 6. - Včeličky, Kuřátka

26. 6. - Medvídci, Koťata, Myšky

Hrazeno MŠ.20. 06. 2019
Spaní ve školce

V pátek 21. 6. spí předškoláci (budoucí školáci) do soboty ve školce.

Pokyny:

Děti si v pátek (po obědě nebo po odpoledním odpočinku) vyzvednete a přivezete až na 18,00 hodinu zpět do školky.

  • děti budou vykoupané
  • navečeřené
  • s sebou budou mít baterku, drobné mlsky, ovoce, zeleninu (dle uvážení rodičů)
  • vybíráme 20,- Kč na snídani a na večerní dobrotu - viz info u p. učitelky
  • pitný režim zajištěn
V sobotu si děti vyzvednete nejpozději v 9,00 hodin!
20. 06. 2019
DC Veská

Vážení rodiče,

v šatnách jednotlivých tříd je umístěna informace (leták) DC Veská, které nově pořádá o letních prázdninách aktivity a pobyty pro děti se specifickými potřebami - „Veselý domeček ve Veské“.

Jedná se týdenní nebo denní pobyty, kterých se může zúčastnit dítě s vyšší mírou podpory a potřeby pomoci, diabetici, děti s alergií, s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením aj.

Podrobnější informace naleznete na vyvěšeném letáku nebo získáte na tel. čísle 702 284 840 p. Truncová DC Veská.17. 06. 2019
Pochvalné kartičky

Vážení rodiče,

každý den Vaše děti chválíme za velké či malé úspěchy. Rádi bychom se o tuto radost podělili také s Vámi.  Nechali jsme se inspirovat programem „Dobrý začátek“ podporující sociální a emoční vývoj předškolních dětí a vytvořili tzv. Pochvalné kartičky. Cílem této písemné pochvaly je především zachytit a zaznamenat úspěchy v kognitivních a behaviorálních kompetencí (sebeovládání, sebepoznání, sebeovládání, řešení problémů, sociální vědomí, schopnost navazovat a udržovat vztahy) a motivovat tak děti stát se lepším kamarádem.

Frekvence těchto kartiček bude nahodilá (1 -2x měsíčně). Doufáme, že pochvala potěší nejen dětí, ale také vás.

Vaše školka14. 03. 2019
Akce do konce školního roku

Únor/březen

Celoškolský projekt „Co Čech, to muzikant“

18.- 19.2.

Muzikoterapie v MŠ

19.2.

Divadelní představení v MŠ

20.-21.2.

Keramický workshop

21.2.

Divadelní představení v MŠ

27.2.

Karneval

25.– 27.2. /4. -5.3.

Tvoření pro rodiče a děti

28.2. /7.3.

Konzultační odpoledne – odloučená pracoviště

1.3.

Zrakový screening

5.3.

Mateřinka (soutěžní přehlídka MŠ) – třída Sluníčka

7.3.

Divadelní představení v MŠ

12.3.

VČD – malá scéna – muzikálové představení

13.3.

Informační schůzka – pobyt v přírodě

26.- 28.3.

Jarní fotografování

3.-4.4.

Keramický workshop

3.4.

Divadelní představení v MŠ

10.4.

Divadelní představení v MŠ

17.4.

Velikonoční tvoření pro rodiče a děti

23. – 26.4.

Pobyt v přírodě

29. – 30.4.

Čarodějnický rej

Květen/červen

Celoškolský projekt „Cesta kolem světa“

6. – 7.5.

Zápis do MŠ

20.5.

Divadelní představení v MŠ

27.5.

Divadelní představení v MŠ

28.5.

Generálka rozloučení

29.5.

Rozloučení předškolních dětí

31.5.

Den dětí

5.6.

Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí

12.6.

Celodenní výlet – ZOO Jihlava

18.6.

Divadelní představení v MŠ

19.6.

Olympijský běh

21.6.

Spaní V MŠ (pro budoucí školáky)

25.6.

Zábavné odpoledne pro rodiče a děti

15. 02. 2019
Povídálek

V týdnu od 14. 1. 2019 bude zahájen kroužek Povídálek (doplňující vzdělávací aktivita vedená logopedickými asistentkami). Bližší informace v sekci ke stažení, popř. u paní učitelek na třídách.

Berušky - úterý

Motýlci - čtvrtek

Sluníčka - středa

Žabičky - středa

08. 01. 2019
Organizace školního roku

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

22.12.2018 - 1.1.2019 - vánoční prázdniny

15.7. - 18.8.2019 - letní prázdniny

OMEZENÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

29.10. 30.10.2018 - podzimní prázdniny

2.1.2019 - vánoční prázdniny

1.2.2019 - pololetní prázdniny

4.2. - 10.2.2019 - jarní prázdniny

18.4.2019 - velikonoční prázdniny

1.7. - 31.8.2019 - letní prázdniny

19. 10. 2018
Informace k Šablonám II.

Projekt (název, registrační číslo):

 

Personální podpora - MŠ Pohádka, Sezemice

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009112

 

VÝŠE PODPORY –829 506,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2018

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Vybrané aktivity:

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

03. 10. 2018