Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Přednáška

Na středu 29.3. je pro děti z Chotče připravena přednáška Městké policie o bezpečnosti na silnici a úrazovosti.

23. 03. 2017
Vybírání stravného

Zálohu na stravné a školné na měsíc duben vybíráme:

Úterý 28.3.       7.45-16.30 hod

23. 03. 2017
Divadlo

Pro děti je připraveno loutkové představení "Ošklivé kačátko", které se bude konat:

Hlavní budova 22.3. 8.30 hod

Odloučené třídy 22.3. 9.45 hod

17. 03. 2017
Plavání

Od 17. 3. do 21. 4. budou jezdit přihlášené děti z odloučených tříd na plavecký výcvik.

Co mají mít s sebou:

batoh, ručník, plavky, plážovou obuv (není nutná), děvčata musí mít koupací čepici, igelitovou tašku na mokré věci, pití v umělohmotné lahvi.

Bližší informace na třídách u p. učitelek.

14. 03. 2017
Fotografování


JARNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

23.3.2017

Cena sady: 230,- Kč

Nabídku naleznete na jednotlivých třídách13. 03. 2017
Zápis

Mateřská škola Pohádka, Sezemice vyhlašuje

 

ZÁPIS

 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2017 – 2018

 

Zápis se bude konat v Mateřské škole Pohádka, Sezemice, Jiráskova 596 (hlavní budova)

 

4.5.2017 od 7.00 do 16.00 hod

a

5.5.2017 od 8.00 do 13.00 hod

 

Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád.

 

Zákonný zástupce dítěte, které dovrší pěti let do 31. 8. 2017, je povinen dle § 34a odst. 2 školského zákona přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

Další náležitosti přijímacího řízení jsou součástí vnitřního předpisu „Podmínky a kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole“ umístěných na přístupném místě hlavní budovy a na webových stránkách MŠ.

 

Žádosti o přijetí dítěte do Mateřské školy Pohádka, Sezemice si mohou zákonní zástupci vyzvednout od 14.3.2017:

a) v ředitelně nebo v kanceláři mateřské školy

b) elektronickou poštou na základě telefonické nebo emailové žádosti


den zápisu předloží osobně zákonný zástupce ředitelce mateřské školy:

a) řádně vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku

b) k nahlédnutí svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, případně doklad o změně  trvalého pobytu svého dítěte (originál kupní smlouvy aj.)


Rodiče dětí nepřijatých v loňském školním roce musí opět zažádat o nové přijetí.


        

13. 03. 2017
Povídálek

Od měsíce února byla zahájena doplňující aktivita pro děti tzv. Povídálek, která je vedena našimi paní učitelkami, které jsou zároveň logopedické asistentky.

Tato aktivita se zaměřuje na odstranění drobných řečových vad.

Podrobnější informace naleznete v sekci ke stažení pro rodiče, popř. na jednotlivých třídách (u předškoláků). 

22. 02. 2017
Plánované akce do konce školního roku

Vážení rodiče,

do sekce ke stažení pro rodiče byl vložen seznam plánovaných akcí do konce školního roku.

02. 02. 2017
Odklad školní docházky

Vážení rodiče,

v souladu s platnou legislativou nemůžeme zajistit v naší mateřské škole vyšetření školní zralosti odborníkem s Pedagogicko-psychologické poradny. Pokud uvažujete o odkladu školní docházky, kontaktujte, co nejdříve příslušné školské poradenské zařízení (objednací lhůta je 2-3 měsíce) a zažádejte (lze i telefonicky) o vyšetření školní zralosti Vašeho dítěte.

Upozorňujeme, že doporučení o odkladu školní docházky musíte předložit u zápisu k základnímu vzdělávání.

Případné kontakty:

1) Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice

Sukova třída 1260, 53002, Pardubice, Zelené Předměstí. 420 466 410 327 / www.ppp-pardubice.cz

2) Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice/Holice

Holubova 47, 53401, Holice, 420 702 132 518 / www.ppp-pardubice.cz

09. 01. 2017
Upozornění - budoucí prvňáci

UPOZORNĚNÍ pro rodiče budoucích prvňáčků.

Zápis do prvního ročníku Základní školy Sezemice bude probíhat ve dnech 26. a 27. dubna 2017.

Žádáme rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky, aby si do tohoto termínu zajistili následující dva dokumenty a přinesli je s sebou k zápisu:

  • doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
  • doporučující posouzení odborného lékaře nebo psychologa.

Informace ze Základní školy

Kompletní znění letáku je uloženo v sekci pro rodiče ke stažení.

22. 12. 2016
Projekt

Projekt:

Personální podpora - Mateřská škola Pohádka, Sezemice

Chůva - personální podpora MŠ,

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ,

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ,

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001298

Výše podpory - 668 003 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

21. 09. 2016
Polytechnika v MŠ

Naše mateřská škola se v letošním roce, v rámci polytechnického vzdělávání Vašich dětí (rozvoj technického myšlení, vědeckého bádání, předmatematických představ, praktického volného tvoření aj.), zapojila do programu „Malá technická univerzita“ – předškoláci.

Bližší info naleznete na nástěnce v šatně.

19. 09. 2016