Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Divadelní představení

Ve středu 18. 4. máme divadelní představení s názvem "Princezna Žabka".

8,30 hodin - Jiráskova 596

10,15 hodin - odloučená oddělení (ve Včeličkách - hasičárna)

17. 04. 2018
ZÁPIS DO MŠ

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

 

vyhlašuje

 

Z Á P I S

 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2018 – 2019

 

Zápis se bude konat v Mateřské škole Pohádka, Sezemice, Jiráskova 596 (hlavní budova)

 

2.5.2018 od 7.00 do 16.00 hod

a

3.5.2018 od 8.00 do 13.00 hod

 

Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

Zákonný zástupce dítěte, které dovrší pěti let do 31. 8. 2018, je povinen dle § 34a školského zákona přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

Další náležitosti přijímacího řízení jsou součástí vnitřního předpisu „Podmínky a kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole“ umístěných na přístupném místě hlavní budovy a na webových stránkách MŠ.

 

Žádosti o přijetí dítěte do Mateřské školy Pohádka, Sezemice si mohou zákonní zástupci vyzvednout od 22.3.2018.

 1. v ředitelně nebo v kanceláři mateřské školy

 2. elektronickou poštou na základě telefonické nebo emailové žádosti

   

  den zápisu předloží osobně zákonný zástupce ředitelce mateřské školy:

 1. řádně vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost k předškolnímu vzdělávání

 2. k nahlédnutí svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, případně doklad o budoucím trvalém pobytu svého dítěte ve spádovém obvodu MŠ (originál kupní smlouvy bytu, pozemku aj.)

   

   

  www.mssezemice.cz               466931075          ms.sezemice@tiscali.cz

14. 03. 2018
Žádost

Vážení rodiče,

žádám Vás o co nejužší spolupráci a ohleduplnost při zamezení šíření chřipkové epidemie.

Prosím, myslete na zdraví Vašeho dítěte, ostatních dětí i zaměstnanců mateřské školy.

Je zcela nevhodné vodit do MŠ dítě nemocné či nedoléčené. Mateřská škola nedisponuje prostory pro izolaci nemocných dětí a v souladu s platnou legislativou je povinna toto dítě od ostatních dětí odloučit (viz Školní řád).

Pokud si nejste jisti, konzultujte zdravotní stav s vašim lékařem a vše sdělte paním učitelkám, aby mohly případně zabránit negativním reakcím dalších rodičů.

Zdraví máme pouze jedno, pojďme si ho společně chránit.

Děkuji Machatá, ředitelka MŠ

07. 02. 2018
Akce MŠ

Do sekce "Ke stažení pro rodiče" byl vložen rozpis plánovaných akcí mateřské školy.

31. 01. 2018
Odklad školní docházky

Vážení rodiče,

pokud uvažujete o odkladu školní docházky, kontaktujte co nejdříve příslušné školské poradenské zařízení (objednací lhůta je 2-3 měsíce) a zažádejte (lze i telefonicky) o vyšetření školní zralosti Vašeho dítěte.

Případné kontakty:

1)      Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice

Sukova třída 1260, 53002, Pardubice, Zelené Předměstí. 420 466 410 327 / www.ppp-pardubice.cz

2)        Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice/Holice

Holubova 47, 53401, Holice, 420 702 132 518 / www.ppp-pardubice.cz

11. 01. 2018
Povídálek

Doplňující vzdělávací aktivita vedená logopedickými asistentkami bude zahájena ve čtvrtek 23. 11. dle rozpisu na jednotlivých třídách.

Probíhat bude od 9,30 hodin jednou za 14 dní.

Zahájení:

Berušky - 23. 11.

Medvídci - 23. 11.

Žabičky - 28. 11.

Sluníčka - 30. 11.

Motýlci - 30. 11.

Bližší info v sekci ke stažení.

22. 11. 2017
Provoz MŠ 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018


O M E Z E N Ý    P R O V O Z   M A T E Ř S K É   Š K O L Y

26. 10. a 27. 10. 2017 = Podzimní prázdniny

2. 1. 2018 = Vánoční prázdniny

2. 2. 2018 = Pololetní prázdniny

12. 3. -18. 3. 2018 = Jarní prázdniny

29. 3. – 30. 3. 2018 = Velikonoční prázdniny

2. 7. – 31. 8. 2018 = Letní prázdniny

 

U Z A V Ř E N Í   M A T E Ř S KÉ  Š K O L Y

23. 12. 2017 – 1. 1. 2018 = Vánoční prázdniny

16. 7. – 19. 8. 2018 = Letní prázdniny

09. 10. 2017
Projekt

Projekt:

Personální podpora - Mateřská škola Pohádka, Sezemice

Chůva - personální podpora MŠ,

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ,

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ,

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001298

Výše podpory - 668 003 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2016

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2018

21. 09. 2016