Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Povídálek

Od pondělí 21. 10. zahajujeme kroužek Povídálek (odstranění drobných řečových vad) pod vedením logopedických asistentek - bližší informaci naleznete v sekci "ke stažení - pro rodiče".

18. 10. 2019
Fotogalerie

Na webových stránkách jsou umístěny nové fotografie z akcí mateřské školy.

18. 10. 2019
Divadelní představení

V úterý 22. října máme divadelní představení s názvem "Drak, co na kytaru hrál".

8,30 hodin - hlavní budova Jiráskova

10,00 hodin - sezemické odloučené třídy

18. 10. 2019
Fotografování - vánoce

Vánoční fotografování bude probíhat následujícím způsobem:

22. 10. od 8,00 hodin - Medvídci (Choteč)

23. 10. od 8,00 hodin - Hřiště, od 10,00 hodin (čas je orientační) - Včeličky

24. 10. od 8,00 hodin - hlavní budova Jiráskova + Kuřátka (cca 10,00 hodin)

18. 10. 2019
Kroužek flétny

Vážení rodiče,

minulý týden jste obdrželi informaci ohledně kroužku flétny od Mgr. Štěrbové Květy (ředitelky Kroužky východní Čechy), v níž Vás informuje, že tento kroužek bude zahájen až v lednu 2020.

Tato situace nás mrzí, nicméně je nutné komunikovat pouze s agenturou Kroužky (zda máte nadále zájem nebo chcete vrátit peníze).

Děkujeme za pochopení.

Vaše mateřská škola Pohádka, Sezemice.


16. 10. 2019
Zahájení kroužků

Kroužky pro školní rok 2019/2020 budou zahájeny následujícím způsobem:

Aerobik a moderní tance - 7. 10. (15,20 - 16,05 hodin - odvádí lektor, vyzvedávají rodiče u tělocvičny)

Angličtina - 1. 10. (2. skupiny na hlavní budově - dle rozpisu)

Tenis - 1. 10. (15,00 - 16,00 hodin - odvádí lektor, vyzvedávají rodiče u tělocvičny - nutné sportovní oblečení + raketa)

Flétna - 9. 10. (15,20 - 16,05 hodin - odvádí lektor, vyzvedávají rodiče)

Platby - angličtina - 1990,- Kč na účet MŠ

            - flétna + tanečky - dle pokynů agentury Kroužky.cz

            - tenis - přímo lektorovi při první lekci


23. 09. 2019
Informace k Šablonám II.

Projekt (název, registrační číslo):

 

Personální podpora - MŠ Pohádka, Sezemice

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009112

 

VÝŠE PODPORY –829 506,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2018

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Vybrané aktivity:

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

03. 10. 2018