Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Akce v týdnu od 29.5. - 2.6.

30.5. - výlet do Pardubic - naučný program "Měsíc u krejčího" (Medvídci, Myšky, Včelky) - odjezd v 9,15 hodin - Choteč, odjezd v 9,30 hodin - Sezemice

30.5. - ukázková hodina angličtiny - 1. skupina 14,00 - 14,30 hodin, 2. skupina 14,30 - 15,00 hodin

31.5. - den na psím cvičišti pro všechny děti (Agility Sezemice)- od 9,00 hodin

1.6. - Den dětí v mateřské škole - v dopoledních hodinách - v areálu MŠ


26. 05. 2017
Sportovní kroužek

Ve čtvrtek 25. 5. nebude sportovní kroužek.

Děti nastupující v září do ZŠ mají slavnostní rozloučení se školkou na radnici.

Všechny mladší děti z hlavní budovy budou soustředěny už na spaní do oddělení Motýlci (malá školička vedle hlavní školky).

Děkujeme za pochopení.

24. 05. 2017
vybírání zálohy

Zálohu na stravné a školné na měsíc červen budeme vybírat:

 

Úterý 30.5.  12.30 – 16.30 hod

23. 05. 2017
Den dětí

Příští týden máme ve školce oslavu Dne dětí a rádi bychom poprosili všechny rodiče o pomoc v podobě drobných dárečků (reklamní drobnosti, drobné sladkosti apod.).

Předejte prosím paní učitelce na své třídy do pátku 26. 5.

Všem předem děkujeme za pomoc.

23. 05. 2017
Sber papiru

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás poprosili o zapojení do SBĚRU PAPÍRU v naší mateřské škole.Sběr papíru bude zahájen 5.6. (pondělí) od 7:00 hod a ukončen 6.6. (úterý) v 13:30 hod. Kontejner bude umístěn na přední zahradě u hlavní budovy Jiráskova 596 (za plotem). Malé množství papíru (např. 1 balík) lze nechat na odloučeném pracovišti.

Sbíráme smíšené papíry a lepenky - vše svázané.

Velice Vám děkujeme za spolupráci.
19. 05. 2017
Prijati uchazeci do MS, neprijeti

Výsledky zápisu do mateřské školy:

do sekce ke stažení pro rodiče byl umístěn seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy od 1.9.2017.

19. 05. 2017
Hvězdárna

Polodenní výlet do HK - hvězdárna.

16. 5. - Berušky, Žabičky, Koťata

19. 5. - Motýlci, Kuřátka, Sluníčka

Odjezd v 9,00 hodin.

Vstupné: 60,- Kč

S sebou: batoh, pití v umělohmotné lahvi, drobná mlska.

Svačit budou děti ve školce v 8,30 hodin.


11. 05. 2017
Akce do konce š. roku

V sekci ke stažení pro rodiče jsou akce do konce školního roku.

11. 05. 2017
upozornění

Na chodbě hlavní budovy se našly růžové sandálky s patičkou. Velíkost 27. Nechybí Vám?

10. 05. 2017
in - line bruslení

Rodiče, nezapomeňte, že nám 3. 5. začíná kurz IN - LINE BRUSLENÍ.

Děti mají mít:

in - line brusle, chrániče na kolena + lokty + zápěstí, cyklistická přilba, vhodné oblečení, láhev s pitím - vše podepsané a uložené ve velké tašce nebo batohu!

Rozpis plánovaných lekcí:

3. 5. 2017

10. 5. 2017

29. 5. 2017

31. 5. 2017

5. 6. 2017


28. 04. 2017
Podmínky pro přijetí Do sekce ke stažení byly umístěny podmínky a kritéria přijímání dětí pro školní rok 2017/2018. 05. 04. 2017
Sběr elektroodpadu

Vážení rodiče,

naše mateřská škola se zapojila do projektu „Zelená škola“, který řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. Zároveň se účastníme soutěže „EkoEDA“, která je součástí projektu. V soutěži může naše škola získat výhru v podobě věcné ceny, proto bychom Vás rádi požádali o podporu a spolupráci při sběru (do 30. 6. 2017).

Na každém našem pracovišti jsou umístěny sběrné boxy, do kterých je možné odevzdat elektroodpad. 

·         Do boxu patří:   mobilní telefony, toustovače, klávesnice, CD, DVD, kompaktní zářivky, tonery a další elektroodpad, který se do boxu vejde - tonery a zářivky je nutné před vhozením do boxu zabalit do ochranného obalu, aby se nerozbily.

       Do boxu nepatří:      diskety, VHS a audiokazety, velká elektrozařízení, která se do boxu      nevejdou.

30. 03. 2017
Doplňující akce MŠ

Doplňující akce mateřské školy do konce školního roku

Přednáška městské policie Sezemice:

1) 5.4. – Včeličky a Kuřátka

2) 19.4. – hlavní budova

3) 20.4. – hřiště

Společné fotografování tříd - 7.6.

Agility - 13.6.

Celodenní výlet - 14.6.

Olympijský běh - 21.6.

28. 03. 2017
Povídálek

Od měsíce února byla zahájena doplňující aktivita pro děti tzv. Povídálek, která je vedena našimi paní učitelkami, které jsou zároveň logopedické asistentky.

Tato aktivita se zaměřuje na odstranění drobných řečových vad.

Podrobnější informace naleznete v sekci ke stažení pro rodiče, popř. na jednotlivých třídách (u předškoláků). 

22. 02. 2017
Plánované akce do konce školního roku

Vážení rodiče,

do sekce ke stažení pro rodiče byl vložen seznam plánovaných akcí do konce školního roku.

02. 02. 2017
Projekt

Projekt:

Personální podpora - Mateřská škola Pohádka, Sezemice

Chůva - personální podpora MŠ,

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ,

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ,

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001298

Výše podpory - 668 003 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

21. 09. 2016
Polytechnika v MŠ

Naše mateřská škola se v letošním roce, v rámci polytechnického vzdělávání Vašich dětí (rozvoj technického myšlení, vědeckého bádání, předmatematických představ, praktického volného tvoření aj.), zapojila do programu „Malá technická univerzita“ – předškoláci.

Bližší info naleznete na nástěnce v šatně.

19. 09. 2016