Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Prázdninový provoz

Prázdninový provoz MŠ:

OD 1. 7. do 12. 7. a od 19. 8. do 30. 8. 2019 bude otevřena pouze hlavní budova (Jiráskova 596), třídy Berušky, Sluníčka a Žabičky.

Děti budou do jednotlivých tříd rozděleny:

Třída Berušky (děti z myšek + koťat + kuřátek + část berušek).

Třída Sluníčka (děti z včeliček a medvídků + část berušek).

Třída Žabičky (děti ze sluníček + motýlků + žabiček + část berušek)

Dle průběžné docházky dětí bude seznam upravován.

V jednotlivých šatnách budou umístěny visačky „Volné místo“, kde si mohou děti z detašovaných pracovišť uložit své věci.

Kódový systém bude funkční pro všechna pracoviště.

Přejeme Vám všem krásné léto, děkujeme za báječný školní rok 2019/2020 a těšíme se na Vás 2. 9. 2019.

Zaměstnanci MŠ

28. 06. 2019
Provozní změny

Vážení rodiče, v důsledku legislativních změn dochází od 1.9.2019 k těmto změnám:

Navýšení příspěvku na školní stravování dětí

děti do 6 let = 32,- Kč na jeden den

děti od 6 let = 33,- Kč na jeden den

Navýšení úplaty za předškolní vzdělávání

400,- Kč měsíčně

(dětem v posledním ročníku předškolního vzdělávání a dětem s OŠD je poskytováno předškolní vzdělávání zdarma)

Prodloužení provozní doby na těchto pracovištích:

Jiráskova 596                                     6:15 – 16:45 hod

Mezi Mosty 792                               6:15 – 16:45 hod

Mezi Mosty 693                               6:15 – 16:45 hod

Pardubická 44, Choteč                  6:15 – 16:45 hod

21. 06. 2019
DC Veská

Vážení rodiče,

v šatnách jednotlivých tříd je umístěna informace (leták) DC Veská, které nově pořádá o letních prázdninách aktivity a pobyty pro děti se specifickými potřebami - „Veselý domeček ve Veské“.

Jedná se týdenní nebo denní pobyty, kterých se může zúčastnit dítě s vyšší mírou podpory a potřeby pomoci, diabetici, děti s alergií, s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením aj.

Podrobnější informace naleznete na vyvěšeném letáku nebo získáte na tel. čísle 702 284 840 p. Truncová DC Veská.17. 06. 2019
Organizace školního roku

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

22.12.2018 - 1.1.2019 - vánoční prázdniny

15.7. - 18.8.2019 - letní prázdniny

OMEZENÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

29.10. 30.10.2018 - podzimní prázdniny

2.1.2019 - vánoční prázdniny

1.2.2019 - pololetní prázdniny

4.2. - 10.2.2019 - jarní prázdniny

18.4.2019 - velikonoční prázdniny

1.7. - 31.8.2019 - letní prázdniny

19. 10. 2018
Informace k Šablonám II.

Projekt (název, registrační číslo):

 

Personální podpora - MŠ Pohádka, Sezemice

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009112

 

VÝŠE PODPORY –829 506,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2018

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Vybrané aktivity:

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

03. 10. 2018