Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Letní provoz MŠ - opatření

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

od 1.7.2020 do 31.8.2020

Provoz mateřské školy od 6:15 do 16:45 hod

Otevřena bude pouze hlavní budova

-          1.7.2020 do 10.7.2020

-          10.8. 2020 do 31.8.2020

Děti budou rozděleny do jednotlivých tříd a školních zahrad. S umístěním dětí budou rodiče seznámeni od středy 1.7.2020 u vchodu hlavní budovy.

Při prvním vstupu budou děti z detašovaných pracovišť přijímány na přední školní zahradě hlavní budovy, kde jim budou předány potřebné informace.

Zákonný zástupce může vstoupit v nejnutnějších případech do budovy mateřské školy, a to pouze v roušce a za předpokladů, že budou dodrženy bezpečné rozestupy.

Dále zůstává v platnosti:

Nástup do mateřské školy je povolen v době:

a)       od 6:15 hod do 8:00 hod

Vyzvedání dětí z mateřské školy je umožněno v době:

a)       od 12:00 do 12:20 hod

b)      od 15:00 do 16:45 hod

V případě potřeby (např. návštěva lékaře) lze domluvit s učitelkou jiný čas předání či vyzvednutí.

Před nástupem nového dítěte (které doposud nedocházelo do mateřské školy) je zákonný zástupce povinen předat podepsané prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Bez předání tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude dítě do objektu školy vpuštěno.

Dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do mateřské školy vstoupit.

Dítě bude mít nadále k dispozici v sáčku čistou roušku pro případ nutného použití během dne.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice při zjištění teploty do 37,1 °C bude dítě ponecháno v klidu, bude mu podán nápoj a po ½ hodině mu bude opět změřena teplota.

V případě opakovaného naměření vyšší teploty bude kontaktován zákonný zástupce, který odvede dítě domů a bude sledovat jeho zdravotní stav. Pokud dítě nebude vykazovat klinické příznaky a teplota již nepřesáhne 37°C, bude při návratu do MŠ zákonný zástupce povinen předložit podepsané potvrzení o bezinfekčnosti. Při jakémkoliv  klinickém příznaku (kašel, dušnost - obtíže s dechem, zvracení, teplota, vyrážka, pokračující bolest hlavy, průjem, ztráta chuti či čichu apod.) je nutné pro návrat kontaktovat  lékaře a předložit jeho souhlas s návratem do mateřské školy.

S ohledem na vývoj situace budeme opět případné změny v průběhu letních prázdnin konzultovat s Krajkou hygienickou stanicí Pardubického kraje.

                                   

30. 06. 2020
Omezený provoz

Od 1. 7. 2020 máme omezený (prázdninový) provoz.

Všechna detašovaná pracoviště budou uzavřena - provoz bude pouze na hlavní budově mateřské školy (Jiráskova 596).

Od 13. 7. do 9. 8. 2020 bude mateřská škola uzavřena.

30. 06. 2020
Vzdělávací nabídka

V sekci Ke stažení pro rodiče naleznete další vzdělávací nabídku pro své děti - Moje město + Těšíme se na prázdniny.

14. 06. 2020
Informace o placení

Z důvodu bezpečnosti při nákaze Covid, prosíme rodiče platící zálohu na stravné hotově, aby poslali částku bezhotovostně. Případně si telefonicky domluvte předání zálohy. Prosím připravte si přesnou částku. Výši zálohy jsme rozeslala sms. Děkuji za pochopení. Foglová

12. 06. 2020
Nahlášení změn

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že bylo schváleno OČR až do konce měsíce června a vy jste se jej rozhodli nadále čerpat, nahlaste prosím tuto změnu popř. své dítě včas omluvte prostřednictvím SMS nebo emailem.

Děkujeme za pochopení. 

22. 05. 2020
Informace k provozu MŠ

Informace k provozu MŠ od 25. 5. 2020

Se souhlasem zřizovatele mateřské školy Městem Sezemice (Usnesení R/72/11/2020 ze dne 20.05.2020) bude provoz Mateřské školy Pohádka, Sezemice  obnoven od 25. května 2020 do odvolání v těchto pracovištích:

a)      Jiráskova 596

b)      Mezi Mosty 693

c)      Mezi Mosty 792

d)     Pardubická 44, Choteč

Provoz mateřské školy bude od 6.30 do 16:30 hod.

Nástup do mateřské školy je povolen v době:

a)       od 6:30 hod do 8:00 hod

Vyzvedání dětí z mateřské školy je umožněno v době:

a)      od 12:00 do 12:15 hod

b)      od 15:00 do 16:30 hod

Provoz bude nadále probíhat za zvýšených hygienických podmínek v souladu s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Podmínkou povolení prvního vstupu dítěte do objektu mateřské školy je předání prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem, které odevzdá doprovázející osoba zaměstnanci školy při předávání dítěte škole první den nástupu do školy. Bez předání tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude dítě do objektu mateřské školy vpuštěno.

Každý další den podepíše doprovázející osoba dodatečné prohlášení o zdravotním stavu dítěte.

Pedagogové přebírají/ předávají děti doprovázející osobě na školní zahradě.

Přebírání /předávání proběhne bez kontaktu dítěte s pedagogem -  podávání ruky.

Doprovázející osoba, včetně dětí, je povinna před vstupem provést dezinfekci rukou.

Doprovázející osoba je povinná vstupovat do areálu MŠ s rouškou.

Dětem bude  před vstupem nebo během dne preventivně měřena teplota.

Dítě musí mít označenou čistou rouška (zajistí rodič), kterou použije dítě v případě onemocnění či onemocnění ostatních dětí.

Děti během vzdělávací činnosti roušky nenosí.

Je zakázáno přinášet do školy vlastní hračky, pití, jídlo apod.

Další informace jsou uveřejněny na webových stránkách www.mssezemice.cz – sekce Ke stažení - Pokyn ředitelky školy k provozu školy – aktualizace.

21. 05. 2020
Čerpání OČR

Pod níže uvedeným odkazem naleznete potřebné informace a podmínky ohledně čerpání OČR.

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

21. 05. 2020
Provoz o letních prázdninách

Uzavření mateřské školy (změna = zkrácení)  a stanovení úplaty v době prázdninového provozu

Mateřská škola Pohádka, Sezemice bude v době letních prázdnin uzavřena

od 13. července do 9. srpna 2020

Výše úplaty za měsíc červenec a měsíc srpen 2020 je stanovena ve výši:

červenec 127,-Kč

srpen 305,- Kč

Pokud nemáte v době uzavření mateřské školy možnost umístit své dítě do jiné mateřské školy, můžete své dítě přihlásit do dětské skupiny, viz http://www.dsmpsv.cz

14. 05. 2020
Básnička pro děti

Vážení rodiče,

do sekce "ke stažení pro rodiče" byla přidána básnička pro snadnější nácvik správného mytí rukou Vašich dětí.

Zkuste se ji s dětmi naučit.

Děkujeme za spolupráci.

13. 05. 2020
Doplňující informace k otevření MŠ

Vážení rodiče,

naší snahou je, předat Vám touto cestou co nejvíce informací ohledně provozu mateřské školy.

Od 13. 5. 2020 je zahájen omezený provoz v režimu prázdninového provozu mateřské školy.

Dne 25. 5. bude provoz rozšířen na některá detašovaná pracoviště – konkrétní informace Vám budou předány opět prostřednictvím webových stránek, které je nutné sledovat, popř. je možnost zadat si emailovou adresu na našich stránkách (přihlášení k odběru novinek) a poté Vám veškeré zprávy z vývěsky budou doručeny přímo do Vaší schránky.

Upozorňujeme, že budeme sledovat zdravotní stav dětí – je nutné si uvědomit, že se děti vrací po delší době opět do kolektivu a lze předpokládat, že se opět objeví různé virózy (respirační, střevní a další). Děti, které budou vykazovat známky některého z těchto onemocnění, nelze umístit do kolektivu mezi zdravé děti.   

Přesné informace ohledně čerpání OČR nejsme schopni Vám poskytnout, protože ani nám nejsou známy.  Opakovaně jsme kontaktovali OSSZ Pardubice (i někteří rodiče se nám snaží poskytnout získané info). Vše je neustále v jednání a nikdo ze zaměstnanců sociální správy nedokáže poskytnout a sdělit zásadní a konečnou verzi.

Dle vládních nařízení (web MŠMT) nejsou povoleny školní akce a školy v přírodě. Částka, kterou jste zaplatili za tento pobyt, Vám bude vrácena v plné výši do konce měsíce května.

Školné za měsíc květen nebude vybíráno.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

12. 05. 2020
Info k otevření MŠ

Vážení rodiče,

na základě dotazníkového šetření bude od 13. 5. 2020 do 22. 5. 2020 docházet do mateřské školy cca 50 dětí. Otevřena bude pouze hlavní budova (Jiráskova 596). 

Do MŠ budou přijímány pouze děti zdravé. Zákonný zástupce u prvního vstupu dítěte do MŠ předloží vyplněné nebo na místě vyplní čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění (viz www.mssezemice.cz).

Dětem z detašovaných pracovišť dovezeme bačkory, holínky a pláštěnku. Náhradní oblečení, prosím, vložte do osobního batohu (igelitky) dítěte + označený (i jménem) sáček s čistou rouškou.

Od 25. 5. 2020 uvažujeme o otevření dalších pracovišť.

Kuřátka (penzion) zatím ponecháme uzavřené. V budově žijí občané s rizikovými faktory (senioři) a budova nemá samostatnou školní zahradu.

Podrobné informace o změně provozu MŠ od 25. 5. 2020 uveřejníme na webové stránky nejpozději do 20. 5. 2020.

Na webové stránky MŠ byl do sekce ke stažení umístěn Pokyn ředitelky školy k provozu školy, související s otevřením MŠ. Prosíme, o seznámení se s tímto dokumentem.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

11. 05. 2020
Informace k Šablonám II.

Projekt (název, registrační číslo):

 

Personální podpora - MŠ Pohádka, Sezemice

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009112

 

VÝŠE PODPORY –829 506,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2018

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Vybrané aktivity:

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

03. 10. 2018