Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Další vzdělávací nabídka

Vážení rodiče,

do sekce "Ke stažení pro rodiče" byla přidána další vzdělávací nabídka se spoustou nápadů na vyrábění - velikonoce.

06. 04. 2020
Další vzdělávací nabídka

Vážení rodiče,

do sekce "Ke stažení pro rodiče" byla přidána další vzdělávací nabídka - grafomotorika (je určena především pro přípravu dětí na vstup do ZŠ).

Využít ji samozřejmě mohou i mladší děti - viz vysvětlení pojmu grafomotorika také ke stažení.

03. 04. 2020
Pobyt v přírodě

Vážení rodiče,

všichni víte, že v dubnu se měl konat Pobyt dětí v přírodě (přihlášené děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání). Děti se moc těšily, že si tento týden užijí s programem Draci a dráčata a na závěr se setkají s Bezzubkou .

Nastalá situace nám bohužel odjezd v dubnu neumožňuje, nicméně již nyní jednáme s agenturou Ski Fanatic (přímo s Mgr. Martinem Dostálem) o náhradním termínu v měsíci červnu.

Doufáme, že jsme naše malé kamarády touto informací potěšili.

31. 03. 2020
Další vzdělávací nabídka

Vážení rodiče,

bohužel to za oknem nevypadá příliš jarně, nicméně jsme pro naše děti připravili nové téma s názvem "Jaro".

Další materiály naleznete opět v sekci "Ke stažení pro rodiče".

Pozdravujte Vaše (naše) děti a mějte se zdravě.

Mateřská škola Pohádka, Sezemice.

31. 03. 2020
Informace záloha duben

Vážení rodiče, v důsledku současné situace, nebude počítána záloha (stravné a školné) na duben, pokud by došlo v dubnu k otevření bude částka za stravné připočtena k záloze na další měsíc. Děkujeme za pochopení


Pokud máte dotazy prosím emailovou formou, v případě nutnosti telefonicky

Bc. Veronika Machatá 608482425

Mgr. Foglová Alena 608482426

30. 03. 2020
Další úkoly

Vážení rodiče,

během dnešního odpoledne bude na naše webové stránky přidána další vzdělávací nabídka (úkoly) pro Vaše děti - sekce "ke stažení pro rodiče".

27. 03. 2020
Odkazy na dětské stránky

http://www.hraveuceni.cz/

www.alik.cz

26. 03. 2020
První úkoly

V sekci "ke stažení pro rodiče" najdete první úkoly pro děti - téma bezpečnost, prevence úrazovosti.

 

26. 03. 2020
Úkoly pro děti

Vážení rodiče,

vzhledem k nastalé situaci jsme se společně rozhodli, že se budeme snažit, alespoň prostřednictvím webových stránek, komunikovat s našimi dětmi.

Víme, že je to pro všechny náročné období a děti se nudí. Naší snahou je, alespoň částečně, děti zabavit a nabídnout Vám pro ně pracovní listy, básničky, hry a další materiály ke stažení.

Naší prioritní věkovou skupinou jsou děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání, kterým se budeme snažit více věnovat – příprava na školu.

Samozřejmě náměty, které Vám nabídneme,  jsou pro všechny věkové skupiny (vyjma obtížnějších pracovních listů apod.).

Pokud budeme na naše stránky vkládat nové věci, vždy budete informování krátkou zprávou na vývěsce.

Všem přejeme hlavně pevné zdraví a budeme se těšit, až se opět sejdeme.

Vaše Mateřská škola Pohádka, Sezemice.  

26. 03. 2020
Informace k odkladům školní docházky

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že je Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice (Pardubice, Chrudim i všechna odloučená pracoviště) mimo provoz na dobu neurčitou, uskuteční se vyšetření k posouzení školní zralosti (odklad školní docházky) jako prioritní okamžitě po otevření škol a školských zařízení. Při zápisu prosím dejte škole informaci, že zvažujete odklad školní docházky. Ředitel školy následně přeruší správní řízení do doby dodání našeho odborného stanoviska. Vyšetření budou probíhat průběžně tak, aby byl uspokojen zájem a to až do 31. 8. 2020.

Naší snahou bude co nejrychlejší vyřešení vašich žádostí.

Tým pracovníků PPP Pardubic


25. 03. 2020
Pobyt v přírodě

Vážení rodiče,

reagujeme na Vaše dotazy ohledně plánovaného Pobytu dětí v přírodě (nahlášené děti).

V současné nastalé situaci nejsme schopni říci, zda skutečně pojedeme (i když se děti moc těší).

Nicméně jsme vše konzultovali s agenturou Ski Fanatic a dohodli jsme se , že se zatím nic neruší, protože je to termín 20. - 24. 4. 2020, kdy by se situace mohla již uklidnit. Takže se Pobyt v přírodě oboustranně připravuje.

Samozřejmě, pokud by došlo k neočekávaným změnám (uzavření MŠ, prodloužení karantény apod.), budeme postupovat operativně.

Platba má proběhnout do konce března. Pokud nezaplatíte a chcete vyčkat, není problém, případně zaplatíte v hotovosti těsně před odjezdem.

Pokud jste již zaplatili a akce by byla zrušena, peníze Vám budou vráceny v plné výši.

Děkujeme za pochopení a přejeme hlavně zdraví,  pohodu a víru, že se vše brzy uklidní.

Vaše Mateřská škola Pohádka, Sezemice.

22. 03. 2020
Pozor změna OČR

Vážení rodiče, z důvodu karantény a stále zhoršující situace upozorňujeme, že potvrzení pro OČR budeme vydávat ještě v úterý 17.3 a ve středu 18.3. od 9,00-11,00 hod v kanceláři školy, poté pouze po telefonické, či emailové domluvě . Děkujeme za pochopení, přejeme hodně zdraví a trpělivosti v této situaci.


16. 03. 2020
Přihlášky

Informace pro rodiče.

Z důvodu vyhlášené karantény došlo ke změně vydávání přihlášek ke předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/21.

Přihlášky budeme zasílat pouze elektronicky na základě emailu, kde bude uvedeno jméno, věk dítěte bydliště.

Toto omezení platí po dobu karantény. Sledujte prosím naše www stránky, pokud dojde ke změnám, budeme Vás informovat. Děkujeme za pochopení.

16. 03. 2020
Uzavření MŠ a žádost o ošetřovné

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

od 16.3.2020

 

Rada města Sezemice (usnesení č. R/30/6/2020 ze dne 12.3.2020) na svém mimořádném zasedání schválila dočasné přerušení provozu Mateřské školy Pohádka, Sezemice zřizované městem Sezemice s účinností od pondělí 16.3.2020 ze závažných organizačních příčin v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19.

 

Potvrzenou ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ si mohou rodiče vyzvednout v kanceláři mateřské školy (Jiráskova 596, Sezemice) od 16.3. do 20.3.2020  v době od  9:00 do 11:00 hod.

 

Případné dotazy viz telefon nebo e-mail mateřské školy.

 

Další informace o provozu mateřské školy budou postupně uveřejňovány na webových stránkách.

13. 03. 2020
Pozor uzavření školy

Rada města Sezemice dnes 12.3.2020 na svém mimořádném zasedání schválila dočasné přerušení provozu Mateřské školy Pohádka, Sezemice zřizované městem Sezemice s účinností od pondělí 16.3.2020 ze závažných organizačních příčin v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19.

Další informace budou zveřejněny 13.3.2020 na www stránkách  a úřední desce mateřské školy.


12. 03. 2020
Oznámení

Oznámení:

od 11.3. do odvolání bude uzavřena třída KUŘÁTEK (penzion). V případě dalšího poklesu dětí dojde k uzavření dalších detašovaných pracovišť.

Zrušené akce MŠ:

-          12.3. Návštěva ZŠ

-          13.3. Zápis na nečisto

-          16.3. Divadelní představení

-          17.3. Kroužek angličtiny v případě malého počtu dětí

Děkujeme za pochopení.

11. 03. 2020
Koronavirus - info

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo kvůli koronaviru zákaz pořádání kulturních, sportovních i společenských akcí s počtem nad 100 osob. Zákaz začne platit v úterý 10.3.2020 od 18:00. Opatření bude platit do odvolání. Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů. Současně od středy zavírají základní, střední a vyšší odborné školy. Vysoké školy si v této věci rozhodnou každá samostatně. Otevřeny nadále zůstávají jen mateřské školy a jesle.

Vzhledem k dané situaci, Vás žádáme o co nejvyšší spolupráci. Chraňte zdraví své i ostatních. Dle Školního řádu mateřské školy jste povinni přivádět do mateřské školy pouze dítě zdravé, nemající žádné příznaky nemoci či infekce a ihned hlásit mateřské škole jakékoliv infekční onemocnění. Pokud bude vaše dítě v mateřské škole vykazovat známky akutního onemocnění, budete bezodkladně vyrozuměni a vaší povinností bude co v nejkratší době si dítě z mateřské školy vyzvednout.

V případě jakýchkoliv pochybností, konzultujete vše s dětským lékařem, případně s Krajskou hygienickou stanicí v Pardubicích (tel. 602 730 251).

Dále Vás prosíme, aby jste nahlásili učitelkám na třídách docházku vašich dětí na tento i příští týden. Pokud dojde k výraznému poklesu dětí, bude zahájen omezený provoz mateřské školy – děti budou soustředěny na hlavní budovu.

Pokud nastanou další změny, budeme vás ihned kontaktovat.

Mnohokrát děkuji za spolupráci a přeji všem pevné zdraví.

Machatá, ředitelka školy

http://www.pardubice.eu/urad/radnice/krizove-rizeni/informace-ke-koronaviru-covid-19-ncov2019-sars-cov2/odkazy-na-dulezite-internetove-stranky-zabyvajici-se-problematikou-koronaviru/

https://sezemice.cz/2020/02/28/koronavirus-zasady-spravne-hygieny/

10. 03. 2020
ZÁPIS DO MŠ

Mateřská škola Pohádka, Sezemice vyhlašuje 

Z Á P I S 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2020 – 2021 

Zápis se bude konat v Mateřské škole Pohádka, Sezemice, Jiráskova 596 (hlavní budova) 

6.5.2020 od 7.00 do 16.00 hod

a

7.5.2020 od 8.00 do 13.00 hod

Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákonný zástupce dítěte, které dovrší pěti let do 31. 8. 2020, je povinen dle § 34a školského zákona přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Další náležitosti přijímacího řízení jsou součástí vnitřního předpisu „Podmínky a kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole“ umístěných na přístupném místě hlavní budovy a na webových stránkách MŠ.

Žádosti o přijetí dítěte do Mateřské školy Pohádka, Sezemice si mohou zákonní zástupci vyzvednout od 16.3.2020:

a)        v ředitelně nebo v kanceláři mateřské školy

b)       elektronickou poštou na základě telefonické nebo emailové žádosti

den zápisu předloží osobně zákonný zástupce ředitelce mateřské školy:

1)       řádně vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost k předškolnímu vzdělávání

2)    k nahlédnutí svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, případně doklad o budoucím trvalém pobytu svého dítěte ve spádovém obvodu MŠ (originál kupní smlouvy bytu, pozemku aj.)

 

 


19. 02. 2020
Plánované akce do konce šk. roku

4. - 5.2.

Tvoření pro rodiče a děti

5. – 6.2.

Konzultační odpoledne

18.2.

Vystoupení třídy Sluníček v domově pro seniory

19.2.

Karneval

25.2.

Divadelní představení v MŠ (Sezemice + Choteč)

27.2.

Keramický workshop

4.3.

Informační schůzka – pobyt v přírodě

9.3.

Divadelní představení v MŠ (Choteč)

11.3.

Mateřinka (soutěžní přehlídka MŠ) – třída Sluníček

12.3.

Návštěva ZŠ – budoucí školáci

16.3.

Divadelní představení v MŠ (Sezemice)

Březen /duben

Celoškolský projekt „Kluci, pozor červená“

8.4.

Velikonoční tvoření pro rodiče a děti

14.4.

Divadelní představení v MŠ (Choteč)

20. – 24.4.

Pobyt v přírodě

29.4.

Divadelní představení v MŠ (Sezemice)

27. – 30.4.

Čarodějnický rej

Květen/červen

Celoškolský projekt „Cesta kolem světa“ - AMERIKA

5.5.

Tvoření dětí s tatínky

6. – 7.5.

Zápis do MŠ

14.5.

Divadelní představení v MŠ (Choteč)

20.5.

Divadelní představení v MŠ (Sezemice)

21.5.

Keramický workshop

27.5.

Generálka rozloučení

28.5.

Rozloučení předškolních dětí

1.6.

Den dětí

4.6.

Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí

10.6.

Celodenní výlet

12.6.

Spaní V MŠ (pro budoucí školáky)

17.6.

Olympijský běh

18.6.

Zábavné odpoledne pro rodiče a děti

03. 02. 2020
Informace k Šablonám II.

Projekt (název, registrační číslo):

 

Personální podpora - MŠ Pohádka, Sezemice

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009112

 

VÝŠE PODPORY –829 506,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2018

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Vybrané aktivity:

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

03. 10. 2018