Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Pobyt v přírodě + zápis do ZŠ

Vážení rodiče,

ve dnech 23.4. – 26.4.2019,  kdy se uskuteční Pobyt v přírodě organizovaný mateřskou školou, proběhne zápis do Základní školy Sezemice.

Bohužel MŠ ani ZŠ nemůže plánovaný termín změnit. Tyto termíny byly totiž stanoveny již před začátkem tohoto školního roku.

V případě, že se Vaše dítěte zúčastní Pobytu v přírodě, nedochází k porušení platné legislativy (školský zákon). V zápisových dnech do ZŠ není přítomnost dítěte povinná (též jako zápis do MŠ).

Pokud by jste trvali na účasti Vašeho dítě na zápisu do ZŠ, budeme akceptovat jednodenní absenci dítěte na pobytu v přírodě (odvoz z pobytu a následný návrat) nebo odhlášku z celého pobytu v přírodě.

Dále Vám předáváme pozvánku na Den otevřených dveří ZŠ Sezemice 26.3.2019, kdy si můžete prohlédnout budovu ZŠ a kde Vám paní učitelky rády odpoví na případné dotazy.

Sama mateřská škola plánuje dopolední návštěvu prvních tříd.

Vážení rodiče, jsme si vědomi, že je tato situace komplikovaná a moc nás mrzí.

Děkujeme za pochopení.

MŠ Sezemice

20. 02. 2019
Uzavření Medvídků

Díky nemocnosti dětí uzavíráme od 21.2. do 22.2. třídu Medvídků. Děti budou soustředěny na hlavní budovu.

Děkujeme za pochopení.

20. 02. 2019
Uzavření Včeliček

Vážení rodiče,

vzhledem k velkému poklesu dětí a zaměstnanců – nemoc, uzavíráme  od 20.2. do 22.2. třídu  VČELIČEK. Děti z této třídy budou docházet do třídy MYŠEK (Spartak).

Děkuji za pochopení.

S úctou Machatá, ředitelka školy

19. 02. 2019
Zrakový screening

Preventivní vyšetření zraku bude v naší MŠ probíhat v pátek 1. března 2019 od 8.00hod. Obecně prospěšná společnost PROZRAK provádí zrakovou prevenci za úhradu 160,-Kč/dítě. V případě zájmu vyplňte lístek „Souhlasu se zrakovým screeningem“ a odevzdejte ho, prosím, paní učitelce. V den zrakové prevence přineste zdravotní průkazy Vašich dětí.

15. 02. 2019
Akce do konce školního roku

Únor/březen

Celoškolský projekt „Co Čech, to muzikant“

18.- 19.2.

Muzikoterapie v MŠ

19.2.

Divadelní představení v MŠ

20.-21.2.

Keramický workshop

21.2.

Divadelní představení v MŠ

27.2.

Karneval

25.– 27.2. /4. -5.3.

Tvoření pro rodiče a děti

28.2. /7.3.

Konzultační odpoledne – odloučená pracoviště

1.3.

Zrakový screening

5.3.

Mateřinka (soutěžní přehlídka MŠ) – třída Sluníčka

7.3.

Divadelní představení v MŠ

12.3.

VČD – malá scéna – muzikálové představení

13.3.

Informační schůzka – pobyt v přírodě

26.- 28.3.

Jarní fotografování

3.-4.4.

Keramický workshop

3.4.

Divadelní představení v MŠ

10.4.

Divadelní představení v MŠ

17.4.

Velikonoční tvoření pro rodiče a děti

23. – 26.4.

Pobyt v přírodě

29. – 30.4.

Čarodějnický rej

Květen/červen

Celoškolský projekt „Cesta kolem světa“

6. – 7.5.

Zápis do MŠ

20.5.

Divadelní představení v MŠ

27.5.

Divadelní představení v MŠ

28.5.

Generálka rozloučení

29.5.

Rozloučení předškolních dětí

31.5.

Den dětí

5.6.

Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí

12.6.

Celodenní výlet – ZOO Jihlava

18.6.

Divadelní představení v MŠ

19.6.

Olympijský běh

21.6.

Spaní V MŠ (pro budoucí školáky)

25.6.

Zábavné odpoledne pro rodiče a děti

15. 02. 2019
Informace ohledně kroužků

Po konzultaci  s agenturou Kroužky.cz Vás informujeme ohledně kroužku tanečky a flétna.

Kroužek flétny ukončil lekce za první pololetí k 30. 1. 2019 - II. pololetí začíná 13. 2. 2019.

Kroužek tanečků ukončí pololetí až 18. 2. 2019 (důvodem byla absence lektorky) - II. pololetí začíná 25. 2. 2019.

Je nutné kontaktovat agenturu a uhradit částku na druhé pololetí.

Děkujeme za pochopení.

11. 02. 2019
Povídálek

V týdnu od 14. 1. 2019 bude zahájen kroužek Povídálek (doplňující vzdělávací aktivita vedená logopedickými asistentkami). Bližší informace v sekci ke stažení, popř. u paní učitelek na třídách.

Berušky - úterý

Motýlci - čtvrtek

Sluníčka - středa

Žabičky - středa

08. 01. 2019
Organizace školního roku

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

22.12.2018 - 1.1.2019 - vánoční prázdniny

15.7. - 18.8.2019 - letní prázdniny

OMEZENÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

29.10. 30.10.2018 - podzimní prázdniny

2.1.2019 - vánoční prázdniny

1.2.2019 - pololetní prázdniny

4.2. - 10.2.2019 - jarní prázdniny

18.4.2019 - velikonoční prázdniny

1.7. - 31.8.2019 - letní prázdniny

19. 10. 2018
Informace k Šablonám II.

Projekt (název, registrační číslo):

 

Personální podpora - MŠ Pohádka, Sezemice

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009112

 

VÝŠE PODPORY –829 506,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2018

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Vybrané aktivity:

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

03. 10. 2018